Praktijkonderzoek bioraffinage

Rapportnr
ISBN
978.90.5773.793.0
Type
Energie & duurzaamheid
Prijs
€ 1
Datum
14-06-2018

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om via kleinschalige, mobiele bioraffinage nuttige producten te maken uit woekerende waterplanten en andere groenstromen uit het waterbeheer. Denk hierbij aan eiwitproducten (diervoeder), vezelproducten (papier/ karton of biocomposiet), mineralenconcentraat (meststof), suikerconcentraat (diervoerder of biogas) en schoon water.

Achtergronden

De Nederlandse waterschappen hebben de ambitie om op duurzame wijze grondstoffen uit reststromen van de waterzuivering en waterbeheer terug te winnen en weer hoogwaardig in te zetten. Ze geven dit actief vorm door middel van de netwerkorganisatie De Energie- en Grondstoffenfabriek.

Het verwaarden van reststromen wordt door de waterschappen gezien als een belangrijke innovatie om te komen tot duurzame alternatieven voor toekomstig schaarse grondstoffen en voor het sluiten van kringlopen.

Hoewel er diverse aspecten verder dienen te worden ontwikkeld, is er een goede verwachting dat de inzet van bioraffinage bij het waterbeheer op korte termijn mogelijk is. Bioraffinage draagt bij aan een aantal doelen van de waterschappen op gebied van circulaire economie (grondstoffen produceren) en Kaderrichtlijn Water (bijdrage aan duurzaam waterbeheer) en kostenefficie¨nter omgaan met woekerende waterplanten.

Daarnaast is het belangrijk om te zien dat Nederland voorop loopt met kleinschalige, mobiele bioraffinage, en dit concept kan ook in veel andere landen bijdragen aan het oplossen van problemen met woekerende planten vanuit een circulaire gedachte. Op deze manier kunnen de waterschappen een maatschappelijke bijdrage aan verduurzaming leveren, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd.

Dat het echt kan laat dit rapport zien als U een gedrukt exemplaar in handen heeft: gedrukt op papier dat 10% waterplant-vezel bevat.