Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's

Projectcode
432.708
Uitvoerders
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, waterschap Rivierenland, de Dommel en Vechtstromen. Nelen & Schuurmans, Tauw en Movares.
Thema
Energie & duurzaamheid
Einddatum
01-07-2018

Het grootste deel van de energievraag op rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt veroorzaakt door de beluchting van het afvalwater. De benodigde beluchting hangt sterk samen met hoeveelheid afvalwater die op enig moment wordt aangevoerd. Op het eerste gezicht lijken er weinig mogelijkheden om, zonder afbreuk te doen aan de effluentkwaliteit, het energieverbruik, de energiekosten danwel het gebruik van duurzame energie te optimaliseren. Toch zijn er kansen. Hierbij kan men denken aan afvalwater bufferen in het stelsel of op de rwzi en zo gelijkmatig mogelijk behandelen op de rwzi, óf juist het meeste behandelen gedurende energetische dalperioden. In verschillende (STOWA) onderzoeken is hier al over gepubliceerd.

In het project 'Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's is de centrale vraag: hoe kan de beluchting in een rwzi worden bedreven op een manier die energetisch en/of kostentechnisch voordelen heeft, met gelijkblijvende effluentkwaliteit? Hiervoor worden op twee rwzi's praktijkproeven uitgevoerd met een aantal mogelijke maatregelen om dit te bereiken.