Faalkansmodel voor asset management van persleidingen

Projectcode
435.047
Uitvoerders
Gemeente Rotterdam, Waternet, TNO, TU-Delft, Deltares, P4UW, Stichting RIONED
Thema
Stedelijk waterbeheer
Einddatum
01-01-2021

Het doel van het project is het ontwikkelen van een rekenmodel voor het bepalen van (een indicatie van) de faalkans van persleidingen. Het instrument ondersteunt tevens beheerders in het verzamelen, ontsluiten en daarmee het gebruik van elkaars data. Het beschikken over voldoende praktijkdata is cruciaal om de betrouwbaarheid van faalkansverwachting te vergroten. Het model draagt bij aan efficiënt beheer van bestaande infrastructuur, waarbij er kan worden bepaard op operationele kosten en vervangingsinvesteringen.

Achtergrond

In Nederland ligt 13 duizend kilometer persleiding, waarvan een groot deel stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De huidige faalkans ligt op 1 incident per 100 km/jaar. Dat is laag in verhouding tot bijvoorbeeld drinkwater. De verwachting is echter dat door veroudering de faalkans fors zal oplopen, alleen is niet duidelijk wanneer en hoe snel. De tijd begint echter te dringen, omdat veel leidingen hun ontwerplevensduur naderen.

Tot nu toe wordt het beheer op basis van expert opinion bedreven. Er wordt bijvoorbeeld op een relatief ad-hoc basis informatie verzameld over de conditie van persleidingen op basis waarvan een leidingbeheerder beslist wat er moet gebeuren. ?De toenemende leeftijd en de vaak beperkt beschikbare informatie over de conditie van de leidingen zorgt voor toenemende onzekerheid over de daadwerkelijke technische toestand van de leidingen. Deze onzekerheid maakt het nemen van vervangingsbeslissingen erg moeilijk, en zorgt voor een oplopend aantal incidenten enerzijds en vroegtijdige vervangingen anderzijds. De huidige aanpak lijkt daarom in de toekomst niet meer afdoende.

Beheerders van persleidingen hebben behoefte aan prioriteitsstelling van conditiemeting (vinger aan de pols) of directe vervanging van de kritieke delen in hun areaal. De benodigde kennis en ervaring is nu versnipperd en niet goed ontsloten. STOWA en RIONED laten nu stapsgewijs een instrument ontwikkelen voor bundeling van die kennis en ervaring dat aansluitend gebruikt kan worden als input voor een model ter voorspelling van de faalkans.