Disclaimer

Aan de teksten op deze website heeft STOWA veel zorg en aandacht besteed om de juistheid en actualiteit ervan te waarborgen. Het kan desondanks voorkomen dat er fouten in zijn geslopen. Mocht u informatie tegenkomen die in uw ogen niet correct (meer) is, of verouderd, laat het ons weten. STOWA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze fouten.

 
Emaildisclaimer

De informatie verzonden in dit emailbericht, is bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. STOWA staat niet in voor de juiste overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it.If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the content of this information is strictly prohibited and may be unlawful. STOWA is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.